0 items
El meu compte

Avís legal

1 . OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.destil.cat (en endavant, LA WEB), del qual és titular COMUNICA UNA MICA 08, S. L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest Avís Legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’EL PROPIETARI DE LA WEB. En aquest cas, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web.

L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà, davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, i EL PROPIETARI DE LA WEB pot denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

 


 

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: COMUNICA UNA MICA 08, S. L.

El seu nom comercial és: D’ESTIL

El seu CIF és: B-55338214

El seu domicili social és a: Ronda del mossèn Cinto Verdaguer, 32, de 17600 FIGUERES (Girona)

 


 

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte, que detallem a continuació:

Telèfon: +34 637824842

Correu electrònic: destil@destil.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 


 

4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït; no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'EL PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d'altres:

 

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.


b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d'EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.


c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s'escau, extreure’n informació.


d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d'EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.


e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.


f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar-ne els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


g) Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe o comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i el seu codi font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per al correcte ús del web .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes ,ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l'ús o l’accés a aquests atribueixin a l'usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web a la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 


 

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.


b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, els documents electrònics o les dades dels usuaris.


c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials i drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 


 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 


 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 


 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

 


 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A COMUNICA UNA MICA 08, S. L. (des d’ara, D’ESTIL) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament sobre com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament.
   
 • Finalitats del tractament de dades.
   
 • Període de conservació de dades.
   
 • Legitimació per al tractament de dades.
   
 • Comunicació de dades.
   
 • Transferències internacionals de dades.
   
 • Els seus drets.
   
 • Obtenció de les seves dades.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: COMUNICA UNA MICA 08, S. L.

El seu nom comercial és: D’ESTIL

NIF: 33946639L

Adreça postal: Ronda del mossèn Cinto Verdaguer, 32, de 17600 FIGUERES (Girona)

Telèfon: +34 637824842

Correu electrònic: destil@destil.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

AL’IKIGAI,el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, a nivell particular, per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.

2. Gestionar les dades proporcionades pel propi interessat en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

3. Gestionar les dades particulars de l'usuari per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació a projectes o serveis que puguin ser del seu interès.

4. Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
   
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
   
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
   
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercialsdels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l'execució contractual de la prestació del serveicorresponent.
   
 • L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítimempresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentimentque s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà, en cap cas, a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte:

 • Als professionals mèdics especialistes col·laboradors del centre.
   
 • A mútues, per a l’atenció dels serveis demandats.
   
 • A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
   
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats en ella definits.
   
 • Es fan transferències de dades a tercers països?
   
 • No es realitzen transferències internacionals de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a L’IKIGAI estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
   
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
   
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat; en aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
   
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas,L’IKIGAIdeixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

- Per correu electrònic, adjuntant una còpia del seu DNI, a destil@destil.cat.

- Per correu postal, adjuntant una fotocopia del seu DNI, adreçant-se a la ronda del mossèn Cinto Verdaguer, 32, de 17600 FIGUERES (Girona).

 

A l'adreça de correu electrònic i correu postal indicades li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
   
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem a D’ESTIL procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
   
 • Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers, llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament hagi estat informat.

 

CONSENTIMENT COMUNICACIONS COMERCIALS

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de ERNEST ALDA MURO, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça destil@destil.cat ,  indicant la paraula BAIXA.
 

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si continua navegant, està donant el seu consentiment pel seu ús. Més informació aquí

Top